Bắp Hạt Argentina

Bắp Hạt Argentina
Ẩm: 14.5% max    
Hạt hư: 5% max    
Hạt vỡ: 3% max    
Tạp chất: 1.5% max
Ẩm: 14.5% max    
Hạt hư: 5% max    
Hạt vỡ: 3% max    
Tạp chất: 1.5% max

Sản phẩm khác

Bắp hạt Mỹ No.2

Giá : Liên hệ

Bắp hạt Ấn Độ

Giá : Liên hệ

Bắp hạt Thái Lan

Giá : Liên hệ

Bắp Hạt Brazil

Giá : Liên hệ

Newsleter

Video

Chứng nhận - Giải thưởng

Thời tiết - tỷ giá

Thống kê truy cập

Đối tác