LỄ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

LỄ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Written by Administrator Tuesday, 20 August 2013 08:59

Vừa qua ngày 17/08/2013 công ty TNHH TM & ĐT Anh Dũng tổ chức lễ sơ kết hoạt động sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013

Ông Võ Việt Dũng Giám đốc công ty phát biểu khai mạc.


 

Bà Nguyễn Thị Lan  Phó Giám đốc công ty sơ kết kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013.

Newsleter

Video

Chứng nhận - Giải thưởng

Thời tiết - tỷ giá

Thống kê truy cập

Đối tác