Bắp hạt Ấn Độ

Bắp hạt Ấn Độ
Ẩm 14% max    
Tạp chất: 1.5max    
Hạt vỡ: 3% max    
Hạt hư & khác màu: 4% max    
Aflatoxin: 50ppB max
Ẩm 14% max    
Tạp chất: 1.5max    
Hạt vỡ: 3% max    
Hạt hư & khác màu: 4% max    
Aflatoxin: 50ppB max

Sản phẩm khác

Bắp hạt Mỹ No.2

Giá : Liên hệ

Bắp hạt Thái Lan

Giá : Liên hệ

Bắp Hạt Argentina

Giá : Liên hệ

Bắp Hạt Brazil

Giá : Liên hệ

Newsleter

Video

Chứng nhận - Giải thưởng

Thời tiết - tỷ giá

Thống kê truy cập

Đối tác